Schooltijden

groepen 1/2 groepen 3 t/m 8
Maandag 8:30 – 14:55 8:30 – 15:00
Dinsdag 8:30 – 14:55 8:30 – 15:00
Woensdag 8:30 – 12:10 8:30 – 12:15
Donderdag 8:30 – 14:55 8:30 – 15:00
Vrijdag 8:30 – 14:55 8:30 – 15:00

 

Oudergesprekken en aanwezigheid in de school. 

De oudergesprekken kunnen weer plaatsvinden in de school. Online gesprekken zijn ook mogelijk in overleg met de leerkracht.

Brengen en afhalen van de kinderen  

De situatie zorgt er nog steeds voor dat de veiligheid voor ons allen bij het brengen en halen een belangrijk aandachtspunt is. Ik wil u daarom nog steeds dringend vragen om de auto verder in de wijk te parkeren en niet op de stoep of op plekken waar dit niet is toegestaan. Wij willen u ook verzoeken om de kinderen niet samen te brengen. Dit om zoveel mogelijk onnodig verkeer rondom de school te voorkomen. Wonderlandmedewerkers of andere medewerkers die in opdracht van de BSO werken mogen wel op het plein komen, en brengen en halen de kinderen op vaste plekken op het plein op.

Te laat komen  

Probeer  zoveel mogelijk op tijd op school te komen. Te laat komen verstoort onnodig de lessen.

Het laatste nieuws

Menu