Schooltijden

groepen 1/2 groepen 3 t/m 8
Maandag 8:30 – 14:55 8:30 – 15:00
Dinsdag 8:30 – 14:55 8:30 – 15:00
Woensdag 8:30 – 12:10 8:30 – 12:15
Donderdag 8:30 – 14:55 8:30 – 15:00
Vrijdag 8:30 – 14:55 8:30 – 15:00

REGELS IVM COVID19:

Brengen en halen 
Groep  Ingang  Parkeren van de fiets 
Groen  Nog niet bekend  Nog niet bekend 
Rood  Hoofdingang  Hoofdingang rechts 
Blauw  Kleuterplein  Kleuterplein 
Geel  Kleuterplein  Kleuterplein 
Hoofdingang  Midden 
3-4  Hoofdingang  Midden 
Kleuterplein  Kleuterplein 
Kleuterplein  Kleuterplein 
5-6  Grote plein   Grote plein dranghekken 
Grote plein  Grote plein dranghekken 
Grote plein  Grote plein dranghekken 
7-8  Grote plein  Grote plein dranghekken 
Grote plein  Grote plein dranghekken 

 

Oudergesprekken en aanwezigheid in de school. 

Als u geen afspraak heeft, dan mag u nog steeds niet het schoolplein betreden.

Vanaf heden is het wel bij wijze van uitzondering mogelijk om oudergesprekken op school te laten plaatsvinden. Dit zullen niet de reguliere gesprekken zijn. Alleen als de situatie hierom om vraagt is dit mogelijk. Daarvoor moet vooraf een vragenlijst voor ingevuld worden.

Brengen en afhalen van de kinderen  

De situatie zorgt er nog steeds voor dat de veiligheid voor ons allen bij het brengen en halen een belangrijk aandachtspunt is. Ik wil u daarom nog steeds dringend vragen om de auto verder in de wijk te parkeren en niet op de stoep of op plekken waar dit niet is toegestaan. Wij willen u ook verzoeken om de kinderen niet samen te brengen. Dit om zoveel mogelijk onnodig verkeer rondom de school te voorkomen. Wonderlandmedewerkers of andere medewerkers die in opdracht van de BSO werken mogen wel op het plein komen, en brengen en halen de kinderen op vaste plekken op het plein op.

Te laat komen  

Als u of uw kind te laat komt, realiseer dan dat u een extra beroep doet op onze logistiek. Probeer dat dus zoveel mogelijk te voorkomen. In het geval van te laat komen, melden de kinderen zich bij de conciërge alvorens ze naar de klas gaan

 

Voor alle vrije dagen en vakanties verwijzen wij u naar de kalender.

Het laatste nieuws

Menu