Contact

Contact school

Eerste Leidse Schoolvereniging
P.C. Hooftlaan 12 (post- en bezoekadres)
2332 AX Leiden
Telefoon: 071 – 576 52 66
[email protected]

Bankrekening: IBAN: NL13ABNA 0566143348
Kamer van Koophandel: 40445149

Administratie: [email protected]

Via PARRO kunt u een ziekmelding doorgeven.

Directie: [email protected]

M.R.: [email protected]

U kunt zich rechtstreeks tot het bestuur wenden via [email protected].

Het laatste nieuws