Contact

Contact school

Eerste Leidse Schoolvereniging
P.C. Hooftlaan 12 (post- en bezoekadres)
2332 AX Leiden
Telefoon: 071 – 576 52 66
administratie@eersteleidseschool.nl

Bankrekening: IBAN: NL13ABNA 0566143348
Kamer van Koophandel: 40445149

Administratie: administratie@eersteleidseschool.nl

Via PARRO kunt u een ziekmelding doorgeven.

Directie: directeur@eersteleidseschool.nl

M.R.: mr@eersteleidseschool.nl

U kunt zich rechtstreeks tot het bestuur wenden via bestuur@eersteleidseschool.nl.

Het laatste nieuws

Menu