Organisatie en Team

Directeur
Ed Bossong

Bouwcoordinatoren

  • onderbouw: Marjolein Beck
  • bovenbouw: Rini van Velthoven.

Interne Begeleiders (IB)
Onze school heeft twee IB-ers (Intern Begeleiders):

  • onderbouw:  Kitty Verkuil
  • bovenbouw: Roelie Smittenaar.

V.l.n.r: Boven – Ed Bossong en Rini van Velthoven. Onder – Kitty Verkuil, Roelie Smittenaar en Marjolein Beck.

Groepsleerkrachten
Het team van de E.L.S. telt in totaal 37 leden. Er zijn zowel collega’s die fulltime als parttime werken. Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten aan onze school verbonden: vakleerkrachten bewegingsonderwijs voor alle groepen, Stefan Emmanouil en Myra Gobets.

Daarnaast is er een vakleerkracht muziek: Liesanne Koster geeft les aan de kinderen in de groepen 1 t/m 8. Zij geeft tevens leiding aan een schoolorkest en een schoolkoor.

Binnen het team is er een werkgroep KOV (Kinderen met een Ontwikkelings Voorsprong). Vanuit deze werkgroep is er een KOV leerkracht, Stephanie Zuidmeer.

Op de E.L.S. maken we gebruik van remedial teaching (RT), deze wordt zowel in de onder- als de bovenbouw ingezet. De IB-er coördineert de RT.

Ondersteunend personeel
De directeur wordt administratief ondersteund door een secretarieel medewerkster, Wilma Wesselius.

Daarnaast hebben we een conciërge, Michel Staphorst, die verantwoordelijk is voor allerlei huishoudelijke en technische zaken.

Groepen
Groep Blauw: Karin Bink en Saskia van der Laan
Groep Geel: Yvonne van der Horn en Marjolein Beck
Groep Rood: Annemiek Kok en Anne Ferreira de Miranda Santos
Groep Groen: Anne Ferreira de Miranda Santos en Sandra van den Dries
Groep 3: Monique Kanbier en Lotte Weymiens
Groep 3/4:  Mirjam van der Voet, Myra Gobets, Mirjam van Delft
Groep 4: Claudia Frank en Annika Ingmann (Leonie Blomsma)
Groep 5: Julian Jochems
groep 5/6: Stephanie Zuidmeer en Mieke Hobby
Groep 6:  Mieke Hobby en Marion Sierat
Groep 7: Rini van Velthoven en Martine Spanjer
Groep 8: Nanette Donker
Groep 7/8: Marjolijn Nagtegaal en Mariska van Es

Conciërge: Michel Staphorst
Administratie: Wilma Wesselius
Gymnastiek docenten: Stefan Emmanouil, Myra Gobets
Muziek docent: Liesanne Koster
Onderwijsassistent: Angel Abedallaa

K.O.V.: Stephanie Zuidmeer                                                      Leerkrachtondersteuner: Ankie Kolen en Maaike van der Kroft

Vacatures en stages

Voor informatie over vacatures of stageplaatsen kunt u contact opnemen met Marjolein Beck; e-mail: mbeck@eersteleidseschool.nl en/ of Rini van Velthoven, e-mail: rvanvelthoven@eersteleidseschool.nl

 

Menu