Geheimhoudingsverklaring

  hierna te noemen ‘vrijwilliger’, werkzaam als vrijwilliger voor Eerste Leidse Schoolvereniging (hierna: ‘E.L.S.’), verklaart zich akkoord met het volgende:

  1. Vrijwilliger kan bij de uitoefening zijn/haar werkzaamheden als vrijwilliger voor E.L.S. in aanraking komen met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en/of personeel.

  2. Het is de vrijwilliger zowel tijdens als na afloop van zijn (periode van) werkzaamheden voor E.L.S. niet toegestaan om – op wat voor manier dan ook - aan derden, direct of indi-rect, in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen van of over gegevens betreffende de leerlingen, ouders en/of personeel, waarvan de vrijwilliger bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden voor E.L.S. kennis heeft genomen.

  3. Mocht zich een incident voordoen met betrekking tot persoonsgegevens (bijvoorbeeld door-dat deze onverhoopt worden gedeeld met derden) dan meldt de vrijwilliger dit
  zo spoedig mogelijk bij de directeur. Dit mede omdat de school dergelijke incidenten dient te registreren; schroom dus niet om deze te melden.

  Het laatste nieuws

  Menu