(Voor)aanmeldformulier

  Gegevens kind

  jongenmeisje
  Aanmelden als: (voor uitleg, zie bijgevoegde procedure)
  Vooraanmelding (van 0 tot 3 jaar)Aanmelden (vanaf 3 tot 4 jaar)Inschrijven (vanaf 4 jaar)

  Kopie paspoort/ID toevoegen:

  Gezinssamenstelling

  Broertje(s) en/of zusje(s):
  JaNee

  Zo ja, vooraanmelden als toekomstige leerling?
  JaNee  Kopie paspoort/ID toevoegen:

  Tweede roertje(s) en/of zusje(s):
  JaNee

  Zo ja, vooraanmelden als toekomstige leerling?
  JaNee  Kopie paspoort/ID toevoegen:

  Eenouder gezin:
  JaNee

  Ouder/verzorger/voogd 1  Opleidingsniveau:
  Basisonderwijs of (v)so-zmlkLbo/vbo of vmbo bbl/kbloverige vo en hoger  Ouder/verzorger/voogd 2  Opleidingsniveau:
  Basisonderwijs of (v)so-zmlkLbo/vbo of vmbo bbl/kbloverige vo en hoger  Ouder/verzorger/voogd 3  Opleidingsniveau:
  Basisonderwijs of (v)so-zmlkLbo/vbo of vmbo bbl/kbloverige vo en hoger  Alleen in te vullen bij NIET-Nederlandse nationaliteit

  Hoe lang bent u voornemens te blijven in Nederland:
  OnbekendLanger dan 2 jaarMinder dan 2 jaarLanger dan 5 jaarMinder dan 5 jaar

  1e basisschool

  Heeft uw kind ook op een andere basisschoolaangemeld:
  JaNee

  Welke school heeft uw voorkeur:


  Invullen bij schoolwisseling
  Bijzonderheden

  Is op dit moment van aanmelding een van de volgende punten van toepassing op uw kind? (leeg laten wanneer niet van toepassing is)
  Bij aanmelding gaat u akkoord met de volgende voorwaarden
  - Bij plaatsing van uw kind(eren) wordt tenminste 1 ouder lid van de schoolvereniging.
  - Hierbij verplicht u zich de contributie van de vereniging en de ouderbijdrage te betalen, volgens artikel 1 lid 4 van het huisreglement van de E.L.S. zoals opgenomene in de statuten van de vereniging. Deze betaling zal geschieden per automatisch incasso na schriftelijke aankondiging.

  Geeft u toestemming voor publicatie van foto's van uw kind in de schoolgids, website en/of Facebook (zonder vermelding van achternaam) voor de gehele schoolperiode?
  JaNee

  - De wettelijke vertegenwoordigers hebben alle informatie verstrekt die de school nodig heeft om een gefundeerd besluit te nemen over de toelating.
  - Alle velden zijn, indien van toepassing, in zijn geheel ingevuld.
  - Bij het achterhouden van informatie en/of indienen van een onvolledig, vervalt de zorgplicht.

  Hoe bent u in contact gekomen met de Eerste Leidse Schoolvereniging?
  WebsiteKennissen, buren, familie e.d.FacebookOpen ochtend

  Het laatste nieuws

  Menu