Blog september 2021

Nieuwsbrief september 2021

Beste ouders en verzorgers,

Dit keer wil ik graag stilstaan bij onze leerlingengroei, de aandacht in het aankomend schooljaar voor u als ouders en we willen vast een voorzet geven voor de oudertevredenheidspeiling.

Allereerst onze leerlingenpopulatie. Al vijf jaar stijgt het aantal leerlingen. Hier maken we elk jaar een prognose van. Dit doen we om eventuele bewegingen in de toekomst zowel positief als negatief vroegtijdig te herkennen.

Het afgelopen jaar is ons leerlingaantal explosief gestegen. De al positief bijgestelde prognose van 295 leerlingen is ruimschoots overschreden. Zoals het er nu uitziet eindigen we op 305 leerlingen. Dit is mooi nieuws. Het zegt wat over onze populariteit, onze positie tegenover de andere scholen en het genereert uiteraard wat extra financiën.

Als het op dit vlak goed gaat, dan is het juist belangrijk om te weten waarom dat is.

Nu is er helaas tussen de ouders en de school wat afstand ontstaan. Dit komt vooral door de afgelopen coronaperiode. Het lijkt ons daarom goed, nu de situatie zich lijkt te stabiliseren, het contact weer aan te halen. Misschien zelfs wat extra’s te doen.
We willen dus meer contactmomenten binnen de school creëren. Denk dan aan het opstarten van de naschoolse activiteiten en we hebben het idee om twee informatieavonden voor ouders te organiseren. Een avond met een bijvoorbeeld een thema naar keuze. Dat kan nu al online, maar ook zeker hier op school zodra de situatie het weer toe laat.

Wij denken aan verschillende onderwerpen zoals; hoe werkt het Nederlands onderwijssysteem of kleuterpuberteit bestaat dat?  Een ander wellicht aansprekend onderwerp is kinderen en het huidige gebruik van social-media. Het lijkt ons een leuk idee om per onderwerp een expert of deskundige uit te nodigen en te vragen om daarover een presentatie te geven. Uiteraard met ruimte voor vragen.

De bovenstaande onderwerpen hebben we al geïnventariseerd, maar als u nog een onderwerp of thema weet, laat het ons dan weten. Dit kan via Corinne Kalter (bestuurslid communicatie). c.kalter@eersteleidseschool.nl  Corinne is initiatiefnemer voor deze evenementen.

Een ander middel om te inventariseren hoe het gaat is de oudertevredenheidspeiling. Dit schooljaar willen we, net als in 2015, een oudertevredenheidspeiling houden. Deze peiling geeft ons waardevolle informatie over hoe u de school ervaart. We kunnen teruglezen op welke vlakken het goed gaat en waar we ons op kunnen verbeteren. Uiteraard hopen we op goede feedback zodat we (nog) beter kunnen aansluiten op de wensen die u als ouders heeft.

Verder lijkt het me goed om te melden dat we de banden met het Leidens expat centre hebben aangehaald. Hier is voor veel internationale ouders belangrijke informatie in het Engels beschikbaar. Dit is bereikbaar via  www.expatcentreleiden.nl  Ook zijn er binnenkort via de school brochures beschikbaar die de diensten van dit centre toelichten. Wij denken dat dit een mooie aanvulling is op het huidige aanbod voor ouders. Mocht u zelf ideeën hebben hoe we als school de betrokkenheid kunnen verhogen of verbeteren, laat het ons weten! Ook dit kan via c.kalter@eersteleidseschool.nl

Ik hoop dat u merkt dat we er weer zin in hebben.

We gaan er weer een mooi schooljaar van maken en ik hoop u te ontmoeten in de komende tijd wanneer de school weer meer toegankelijk is voor ouders.

Voor nu in ieder geval; tot ziens!

Ed Bossong

Het laatste nieuws

Menu