Blog maart 2022

Een veilige haven.

Na de voorjaarsvakantie hebben we gelukkig kunnen delen dat we de corona-maatregelen af kunnen bouwen. Met gemengde gevoelens dat wel, want het ziekteverzuim is nog steeds hoog. Het valt ook nog steeds niet mee om het onderwijsprogramma in zijn geheel vorm te geven en we moeten dan ook hier en daar wat concessies doen. Dat verschilt per groep. Een aantal groepen zijn de afgelopen maanden 1 of meerdere dagen thuisgebleven en bij sommige groepen komen we capaciteit te kort om de ondersteuning te geven die we willen. Maar toch, de periode met fysieke belemmeringen (1,5 meter, cohortering en mondkapjes) lijkt voorbij en het einde lijkt voor wat betreft de maatregelen in zicht.

Met dit toch positieve nieuws kwam het bericht dat er oorlog was uitgebroken. Oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Werkelijk een schok. Vreselijke beelden en wederom een tijd waarin we tot voor 2 weken terugdachten nooit in terecht zouden komen.

Wij zijn ons erg bewust dat we een school zijn met 32 verschillende nationaliteiten. Met kinderen uit alle hoeken van de wereld. We kunnen hier eenvoudig niet van wegkijken.

Unaniem zijn we op school van mening dat de school voor alle kinderen een veilige haven behoort te zijn. Dus voor alle kinderen waar ze ook vandaan komen. Dus natuurlijk voor de kinderen uit Oekraïne maar ook voor de kinderen bijvoorbeeld uit Rusland, China of andere Oost-Europese landen. Juist nu willen we verbinden en realiseren dat samenleven in vrede een kostbaar goed is.

Het advies naar de leerkrachten toe is om de kinderen in de klas de ruimte te geven als ze zorgen willen delen. We dragen vooral uit dat de kinderen zich hier op school geen zorgen hoeven te maken

Als de leerkrachten hulp nodig hebben dan is deze beschikbaar. De PO-Raad en andere onderwijs instanties spelen goed in op de situatie en stellen instrumenten beschikbaar om hier op alle niveaus in te spelen. Dit kan per klas verschillend zijn, individueel of op groepsniveau.

De leerkrachten zijn zich bewust dat er misschien leerlingen tussen zitten die bang kunnen zijn dat de oorlog ook naar Nederland kan komen. Deze  leerlingen stellen we uiteraard gerust. Als u uw zorgen ten aanzien van uw kinderen wilt delen zijn we uiteraard bereikbaar.

We zullen onze rol als veilige haven waarmaken.

Groet, Ed

Het laatste nieuws

Menu