Blog start Schooljaar 2021-2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

De eerste dagen zitten erop en we zijn blij om de kinderen weer te zien.
In en om de school zijn er stappen merkbaar die ons wat meer bewegingsruimte gunnen en dat is fijn.
Toch geldt er nog steeds een protocol voor het primaire onderwijs.
Wij zullen dit protocol net zoals voorgaande jaren strikt blijven volgen.
In de bijlage kunt u op detailniveau lezen welke instructies er voor het basisonderwijs gelden.
De belangrijkste adviezen van de GGD staan hieronder. Toch wil ik u dringend vragen om de bijlage in zijn geheel te lezen.
Dit kan een hoop onduidelijkheid voorkomen.
De belangrijkste regels zijn:
• Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.  Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen  in of bij de school moeten volledig klachtenvrij op school komen en anders thuisblijven.
• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Mondkapjes worden gebruikt waar het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden (zoals op de gangen)
• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid naar huis.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis.
• Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/ verzorger opgehaald. Aan scholen wordt geadviseerd ouders/ verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en afstand van elkaar te houden
Het huidige advies zorgt er helaas voor dat onze bezetting zwaar onder druk blijft staan.
We starten namelijk ook met een aantal collega’s die nog niet helemaal zijn hersteld.
Dat betekent dat we naast de adviezen van de GGD ook een capaciteitsvraagstuk hebben.
Helaas is het daardoor zeer waarschijnlijk dat we de aankomende maanden klassen naar huis moeten sturen.
Ik wil u vragen om daar rekening mee te houden en uw omgeving daarvan op de hoogte te stellen.
Natuurlijk blijven we er alles aan doen om dit te voorkomen.
Tot slot….
De quarantaine regels vindt u in de bijlage. Daarin zijn nieuwe categorieën toegevoegd en er is een onderscheid tussen immune en niet immune huisgenoten.
Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen de school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.
Het wordt wederom een uitdagend jaar waarbij ik hoop dat we net zoals in de voorgaande jaren de samenwerking zullen vinden.

Met vriendelijke groet,

Ed Bossong

Het laatste nieuws